Spreker

Ik geef lezingen en gastlessen over de thema’s in mijn boeken,
zoals mantelzorg en niet-aangeboren hersenletsel (NAH).
Aan de hand van mijn eigen ervaringen ga ik in gesprek en lees voor uit mijn boeken.

Lezingen

Ik geef lezingen in bibliotheken, voor zorginstellingen, mantelzorgers en organisaties die zich bezighouden met revalidatie, re-integratie en letselschade. Wat betekent mantelzorg in de praktijk, welke dilemma’s kwamen op mijn pad bij de zorg voor mijn zieke moeder? En wat gebeurt er als een auto-ongeluk je leven op zijn kop zet en je onzichtbaar hersenletsel oploopt? Ik deel graag mijn ervaringen en ga in gesprek met de aanwezigen. Ook lees ik fragmenten voor uit Mijn hoofd is hol en Klap.

  • In verpleeghuis Nieuw Berkendael in Den Haag praatte ik met medewerkers over de onzichtbare gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Ik hoop met het delen van mijn verhaal te hebben bijgedragen aan kennis en inzicht van zorgmedewerkers.
  • Bij Steunpunt Mantelzorg Rijswijk vertelde ik over de mantelzorg voor mijn zieke moeder, waarover ik schreef in Mijn hoofd is hol
  • Voor Professionals in NAH (begeleiders van thuiswonende patienten met NAH) gaf ik een lezing over de impact op kinderen van een chronisch zieke ouder. Over dit thema schreef ik eerder het kinderboek Kortsluiting (10+) over Isabel van wie de moeder MS heeft.
  • Voor Hoofdpijnnet vertelde ik als auteur van De migraine van Madeleine over migraine bij kinderen.

Gastlessen

Ik ga graag aan de hand van Mijn hoofd is hol in gesprek met studenten van opleidingen in de zorg en hulpverlening. In mijn boek laat ik ze meebeleven wat het betekent als een van je ouders plotseling ernstig ziek wordt en wordt opgenomen in een zorginstelling. Wat betekent het om ziek en afhankelijk te worden en wat zijn de gevolgen voor de familie? En hoe ga je daarmee om als je in de zorg werkt?
Ik vertel over mijn ervaringen, lees fragmenten voor en leg de studenten een aantal dilemma’s voor. Hoe zouden zij omgaan met situaties die ik in mijn boek beschrijf?

Zo gaf ik op de Hanzehogeschool Groningen een gastcollege Mantelzorg aan studenten Sociaal-pedagogische Hulpverlening en Maatschappelijk Werk.

En ter gelegenheid van de Dag van de Verpleging gaf ik een lezing over mantelzorg aan 150 studenten HBO-Verpleegkunde van de Haagse Hogeschool.

 

Belangstelling?

Heeft u ook belangstelling voor een lezing of gastles, bekijk dan mijn profiel bij de Schrijverscentrale of neem contact met me op.