Spreker

Ik geef lezingen en gastlessen over de thema’s in mijn boeken,
zoals mantelzorg en niet-aangeboren hersenletsel (NAH).
Aan de hand van mijn eigen ervaringen ga ik in gesprek en lees voor uit mijn boeken.

Lezingen

Ik geef lezingen over mijn boeken Klap en Mijn hoofd is hol aan bedrijfsartsen, professionals in NAH, studenten en medewerkers van zorginstellingen en organisaties voor revalidatie, re-integratie en letselschade. Ook kom ik graag naar bibliotheken.

Ik deel mijn ervaringen en ga graag in gesprek met de aanwezigen. Ook lees ik fragmenten voor uit mijn boeken.

Door corona hebben de lezingen een tijd stilgelegen, maar in 2022 ga ik weer van start!

AGENDA

Op 15 februari 2022 vertel ik over mijn boek Klap en het letselschadetraject aan medewerkers van Flyct Letselschade

Op 15 september 2022 ben ik als ervaringsdeskundige, schrijver van Klap en oud-cliënt van Hersenz spreker bij een symposium voor professionals over NAH (niet-aangeboren hersenletsel). Het symposium wordt georganiseerd door Middin.

Eerdere lezingen:

Voor Ergatis Arbeid en Gezondheid werkte ik in oktober/november 2019 als NAH-ervaringsdeskundige en auteur van Klap mee aan een serie nascholingen voor bedrijfsartsen over belastbaarheid na ernstige gebeurtenissen.

Op 17 november 2019 was ik spreker tijdens de landelijke herdenking van de Nederlandse Vereniging Verkeersslachtoffers. Elk jaar worden op de derde zondag van november wereldwijd verkeersslachtoffers herdacht.

Voor Professionals in NAH (begeleiders van thuiswonende patienten met NAH) gaf ik een lezing over de impact op kinderen van een chronisch zieke ouder. Over dit thema schreef ik eerder het kinderboek Kortsluiting (10+) over Isabel van wie de moeder MS heeft.

Voor Hoofdpijnnet vertelde ik als auteur van De migraine van Madeleine over migraine bij kinderen.

Bij Steunpunt Mantelzorg Rijswijk vertelde ik over de mantelzorg voor mijn moeder na haar beroerte, waarover ik schreef in Mijn hoofd is hol. Wat betekent mantelzorg in de praktijk, welke dilemma’s kwamen op mijn pad. En hoe houd je mantelzorg vol?

In verpleeghuis Nieuw Berkendael in Den Haag deelde ik mijn eigen verhaal met zorgmedewerkers over het oplopen van onzichtbaar hersenletsel, zoals beschreven in mijn boek Klap. Ik hoop te hebben bijgedragen aan hun kennis en inzicht.

Gastlessen

Ik ga ook graag aan de hand van mijn boeken Klap en Mijn hoofd is hol in gesprek met studenten van opleidingen in de zorg en hulpverlening.

In Klap laat ik de lezer meereizen in mijn verhaal na een ingrijpend auto-ongeluk. Wat betekent het als je gewone leven van het ene moment op het andere tot stilstand komt door een auto-ongeluk? Wat doet het met je als blijkt dat je herstel niet opschiet, terwijl je zo graag je leven weer wilt oppakken? En hoe moet je verder als je hersenletsel blijkt te hebben opgelopen? Hoe werk je aan je ‘nieuwe normaal’?
Ik ga hier graag met studenten over in gesprek, ook met als doel hun empathie te vergroten voor hun toekomstige cliënten en patiënten.

In Mijn hoofd is hol laat ik studenten meebeleven wat het betekent als een van je ouders plotseling ernstig ziek wordt en wordt opgenomen in een zorginstelling. Wat betekent het om ziek en afhankelijk te worden en wat zijn de gevolgen voor de familie? En hoe ga je daarmee om als je in de zorg werkt?
Ik vertel over mijn ervaringen, lees fragmenten voor en leg de studenten een aantal dilemma’s voor. Hoe zouden zij omgaan met situaties die ik in mijn boek beschrijf?

Op de Hanzehogeschool Groningen gaf ik een gastcollege Mantelzorg aan studenten Sociaal-pedagogische Hulpverlening en Maatschappelijk Werk.

Ter gelegenheid van de Dag van de Verpleging vertelde ik mijn verhaal over mantelzorg aan 150 studenten HBO-Verpleegkunde van de Haagse Hogeschool.

 

Belangstelling?

Heeft u ook belangstelling voor een lezing of gastles, bekijk dan mijn profiel bij de Schrijverscentrale of neem contact met me op.

christinekliphuis.nl